วิธีแก้ปัญหารถ แกรนด์ฟีลาโน่ สตาร์ทมือไม่ติดรถ Yahama Grand Filano เมื่ใช้ไปสักระยะหนึ่ง เพื่อนๆ
หลายคนมักพบปัญหา เรื่องการสตาร์ทรถ สตาร์ทมือไม่ติด
ต้องยกตั้ง Stand สตาร์ทด้วยเท้า แต่วิธีนี้ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหา
และจะเป็นอุปสรรคกับผู้หญิงคนเล็กๆ เพราะรถใหญ่พอสมควร

ฉะนั้นเรามาแก้ปัญหาโดยการถอดไดชาร์ท เช็คถ่านไดสตาร์ท
ถ้าสภาพไม่ดีเสื่อม ให้เปลี่ยนถ่าน แต่ถ้าถ่านเพิ่งเปลี่ยนมา ให้เราเช็ดคราบน้ำมันที่ไปเคลื่อบถ่าน ทำความสะอาด แค่นี้ก็สาารถ แก้ปัญหาได้
บางคนถูกช่างเรียกค่าซ่อมแพงบ้าง ถ่านราคาไม่กี่บาทครับ
ถ้ามีเครื่องมือที่บ้านและมีเวลาก็ทำเองได้สบายตามที่ได้แนะนำไปในคลิปครับ