หมวดภาพตลกในอดีต ในการประกวดภาพถ่ายระดับโลก World Press Photo

ครั้งหนึ่งเมื่อปี 1974 การประกวดภาพถ่ายภาพข่าวระดับโลกสุดคลาสสิคอย่าง World Press Photo เคยมีการแข่งขันในหมวด “ข่าวดี” (Happy News) เพื่อแสดงให้เห็นมุมมองชีวิตด้านบวก เพราะในช่วงนั้น โลกตกอยู่สภาวะสงครามเย็น รวมไปถึงภาพที่เข้าประกวดก็เต็มไปด้วยความรุนแรงและความทุกข์บนโลก

ต่อมาในปี 1983 หมวดนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็น “ช่วงเวลาดีๆ” (Happy Events) และปี 1989 ก็เปลี่ยนอีกครั้งเป็นหมวด “อารมณ์ขัน” (Humor) ก่อนจะถูกยกเลิกไปในปี 1990 เนื่องจากถูกมองว่า อารมณ์ขันสามารถสอดแทรกอยู่ในงานใดก็ได้ ซึ่งปัจจุบันมีหมวดที่ใกล้เคียง เช่น News , Daily Life , Nature

 

Unknown-1

Unknown-2

Unknown-3


Unknown-5

Unknown-6

Unknown-7

Unknown

Unknown-4

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.