Mumble Collective กลุ่มสตรีทใหม่ล่าสุดจากอิตาลี

โดย อาทิตย์ เลิศรักษ์มงคล (Sun)

การเติบโตของวงการสตรีทโลกมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอย่างชัดเจนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยหรือประเทศรอบข้างเราเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายๆที่ในโลกอย่าง ชิลี , กรีซ , เปรู หรืออย่างที่จะแนะนำในวันนี้ เป็นอีกกลุ่มช่างภาพสตรีทใหม่ๆสดๆของอิตาลี

ในอิตาลีเอง มีกลุ่มช่างภาพดังๆที่ชาวสตรีทรู้จักกันดีอยู่แล้วอย่าง EyeGoBananas และ Spontanea แต่สำหรับกลุ่มที่เพิ่งจะเปิดใหม่ในปีนี้นั่นคือ Mumble Collective

Mumble Collective ประกอบไปด้วยช่างภาพสตรีทอิตาลีรวม 8 คน อันประกอบไปด้วย Alessandro Prato , Alessandro Rocchi , Andrea Torrei , Elena Indoitu , Fabrizia Ascatigno , Michele Berlingeri , Roza Vulf  และ Stefano Lista

 

www.mumblecollective.com

 

unknown-1
by Alessandro Prato
unknown
by Alessandro Prato

 

unknown-2
by Alessandro Rocchi
unknown-3
by Alessandro Rocchi

 

unknown-4
by Andrea Torrei
unknown-5
by Andrea Torrei

 

unknown-6
by Elena Indoitu
unknown-7
by Elena Indoitu

 

unknown-8
by Fabrizia Ascatigno
unknown-9
by Fabrizia Ascatigno

 

unknown-10
by Michele Berlingeri
unknown-11
by Michele Berlingeri

 

unknown-12
by Roza Vulf
unknown-13
by Roza Vulf

 

Italy, 2015
by Stefano Lista
Roma, 2014
by Stefano Lista

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.