Lo Manh Hung ช่างภาพข่าววัย 12 ปีท่ามกลางสงครามเวียดนาม

จากหนังสือพิมพ์ The Southeast Missourian 

ปี 1968 ระหว่างการทำสงครามระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ที่ต่อเนื่องยาวนาน Lo Manh Hung เด็กน้อยวัย 12 ปีที่มีความสูงเกิน 120 ซม.ไปนิดหน่อย เริ่มต้นหยิบกล้องถ่ายรูปเพื่อช่วยงาน Lo Vinh ผู้เป็นพ่อซึ่งเปลี่ยนจากความชอบในการถ่ายรูปมาเป็นอาชีพอย่างจริงจังในยามสงครามเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว

Lo Vinh มีลูกทั้งหมด 8 คน ซึ่ง Lo Manh Hung เป็นลูกคนโต ทั้งสองคนต้องตื่นแต่เช้าประมาณตี 5 แล้วเดินตระเวนถ่ายรูปจนถึงสามทุ่ม พวกเขาต้องทำแบบนี้ทุกวันตลอดปี ซึ่งเริ่มทำมาตั้งแต่ปี 1967 แล้ว

ท่ามกลางความวุ่นวาย สองพ่อลูกขี่มอเตอร์ไซด์ไปรอบๆเมือง ทั้งงานประชุมรัฐบาล งานแต่งงาน สนามบิน งานเลี้ยง ไฟไหม้ อะไรก็ตามที่จะสามารถเป็นข่าวได้

นอกจาก Lo Manh Hung จะช่วยพ่อถ่ายรูปแล้ว เขายังช่วยล้างฟิล์มและอัดภาพด้วย เขาเล่าให้ฟังว่า ปัญหาส่วนใหญ่คือตำรวจมักไม่เชื่อว่าเขามาถ่ายภาพข่าวจริงๆ

 

lo-manh-hung-17

18 Feb 1968, Saigon; Vietnam --- Young Lo Manh Hung wanders among a group of refugees in Saigon February 18th looking for picture possibilities. At the age of 12, he's probably the youngest photo journalist in South Vietnam. For two years now he has been helping his father, a veteran freelance photographer, cover the dramatic and sometimes violent events of this war torn city. --- Image by © Bettmann/CORBIS

lo-manh-hung-5

lo-manh-hung-8

lo-manh-hung-9

lo-manh-hung-6

 

18 Feb 1968, Saigon; Vietnam --- Young Lo Manh Hung wanders among a group of refugees in Saigon February 18 looking for picture possibilities. At the age of 12, he's probably the youngest photo journalist in South Vietnam. For two years now he has been helping his father, a veteran freelance photographer, cover the dramatic and sometimes violent events of this war torn city. --- Image by © Bettmann/CORBIS

lo-manh-hung-11

lo-manh-hung-12

lo-manh-hung-13

lo-manh-hung-14

lo-manh-hung-15

lo-manh-hung-16

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.