@A.Autoshop channel งานคาริเบทหัวฉีดและตรวจสอบโปรแกรมแก๊สlpg ปรับจูนแก๊สตรวจสอบข้อผิดพลาดงานตรวจสอบการทำงานของระบบแก๊สและการทำงานของหัวฉีด
เรามีเครื่องคาริเบทหัวฉีดเพื่อหาความเหมาะสมในการทำงานของแต่ละสูบ
และสามารถทำให้เห็นว่าได้แต่ละสูตรมีระยะยกที่แตกต่างกันก่อนเริ่มดำเนินการ

การปรับจูนหรือการอ่านค่าแรงดันต่างๆ
จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนอย่างชำนาญ
การจูนโปรแกรมแก๊สโดยการโถมหรือเพิ่มปริมาณแก๊สเยอะๆ

ไม่ได้เป็นผลดีใดๆกับระบบแก๊ส

แต่การอ่านค่าในการจ่ายเชื้อเพลิงที่ถูกต้องขอดูความสัมพันธ์ของน้ำมันเป็นหลัก