MF-20 เปลี่ยนผ้าเบรคดิสก์หน้า Filano ปี 2012 พร้อมทำความสะอาด หยอดจารบีคลิปนี้ มาดูวิธีการเปลี่ยนผ้าเบรคดิสก์หน้า สำหรับ Filano(ฟิลาโน่) | Yamaha Filano อายุ 9 ปี ระยะขี่ 45000 กิโลเมตร เปลี่ยนผ้าเบรค 2 กรกฎาคม 2564 …