Tag: กฏหมาย

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องการถ่ายภาพสตรีท

จากบทความของ Amateur photographer

แปล เรียบเรียง และ ภาพ โดย อาทิตย์ เลิศรักษ์มงคล (Sun)

Continue reading “สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้องการถ่ายภาพสตรีท”