Tag: awards

สายประกวดพลาดไม่ได้! The 2015 LensCulture Street Photography Now Awards

Screen Shot 2558-07-30 at 22.54.28

อีกหนึ่งรายการประกวด Street Photography ที่น่าสนใจ รายการที่เกิดใหม่ แต่คนจัดไม่หน้าใหม่ The 2015 LensCulture Street Photography Now Awards จัดโดย LensCulture ซึ่งเป็นเครือข่ายแหล่ง Resources ของช่างภาพแนว Contemporary และ Online Magazine ชื่อดัง เรียกว่าจัดปีแรกก็เป็นการประกวดระดับเข้มข้นเลย Continue reading “สายประกวดพลาดไม่ได้! The 2015 LensCulture Street Photography Now Awards”