Tag: Bell

คุยกับ เบลสุพล เจ้าของเสียงนุ่ม และเรื่องราวหลังภาพถ่าย

“รูปถ่ายไม่ได้แค่บันทึกสิ่งที่อยู่ในภาพ”

คือหนึ่งประโยคที่เบลพูดกับเราระหว่างบนสนทนา

หากรูปถ่ายไม่ได้เพียงแค่บันทึก สิ่งที่อยู่ในภาพ แล้วมันบันทึกอะไรอีกกันด้วยแน่ ? Continue reading “คุยกับ เบลสุพล เจ้าของเสียงนุ่ม และเรื่องราวหลังภาพถ่าย”