ทดสอบการประหยัดน้ำมันของ honda civic FC มาชมกันเส้นทางที่ใช้ในครั้งนี้คือสุราษฎร์ธานีกรุงเทพฯระยะทางรวมทั้งหมด 660 กิโลเมตร

ความเร็วที่ใช้ประมาณ 100 ถึง 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

มาชมกันนะครับ