ยามาฮ่าฟีโน่115iถอดขั้วแบตรถดับ@ช่างอุ๊ดทํากินเที่ยว Channel#yamahafino115i #แบตหมดรถดับ