เวสป้า หัดขับครั่งแรกในชีวิตจากที่ผมได้ไปลองรถพี่ ต้องขอใช่เวลาอีกสักพักใหญ่ฝึกให้ชินก่อนออกถนนใหญ่ครับ.