งานศิลปะกล่องแก้วที่แตกร้าวผ่านการเดินทางในกล่องพัสดุ FedEx โดย Walead Beshty

เรียบเรียง โดย Asadawut Boonlitsak

Walead Beshty เป็นศิลปิน อายุ 41 ปี (เกิดปี 1976) อาศัยอยู่ใน Los Angeles เขาเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงจากงานภาพถ่ายมาก่อน รวมถึงเป็นนักเขียนด้วย และงานศิลปะของเขาใช้สื่อหลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นประติมากรรม,ภาพวาด,งานศิลปะแบบจัดวางชิ้นงาน,งานวิดีโอ เป็นต้น แต่เขาจะพยายามใช้สื่อนั้นๆเจาะจงลงไปในเนื้อหา ไม่ได้ผสมกัน

งานนี้ทำขึ้นตั้งแต่ปี 2007 ด้วยกระจกลามิเนต (กระจกตั้งแต่ 2 ชิ้นที่ถูกทำให้เป็นชั้นๆ แล้วประกบด้วยฟิล์ม เพื่อให้แตกยากขึ้น) เขาได้บรรจุลงกล่อง FedEx ด้วยไซส์พอดีกับขนาดกระจก และไม่ได้ห่อวัสดุกันกระแทก เขาได้นำไปส่งโดยใช้บริการ FedEx โดยในงานจัดแสดงได้มีทั้งวันที่ส่ง Tracking number ขนาดกล่อง และใบกำกับต่างๆ

งานชิ้นนี้มันโดดเด่นในมุมมองของเขา เพราะถูกเล่าผ่านแบรนด์ที่คนรู้จักดี เขาแบ่งความสนใจออกเป็นสองเรื่องใหญ่ๆ นั่นคือการออกแบบของกล่องซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของ FedEx และปริมาตรที่อยู่ในกล่อง เมื่อสองสิ่งนี้ถูกส่งผ่านการเดินทาง มันจึงกลายเป็นกรรมวิธีที่ทำให้งานศิลปะมันมีความหมายแตกต่างออกไปตามบริบทนั้นๆ ซึ่งบริบทนั้นเปลี่ยนไปโดยผ่านการเดินทาง  เขาใช้คำว่า “การไม่ยอมประนีประนอมของชิ้นงานศิลปะที่เคลื่อนย้ายได้”
สามารถติดตามผลงานอื่นๆ ของเขาได้ที่ www.regenprojects.com/artists/walead-beshty

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.