Abolished การฉายภาพบาดแผลในจิตใจของคนผิวสี โดย Ejatu Shaw

จากบทความ PHOTO SERIES TACKLES THE PSYCHOLOGICAL TRAUMA INFLICTED ON BLACK MEN BY WHITE SUPREMACY ใน afropunk.com
แปลโดย Asadawut Boonlitsak

Abolished เป็นโปรเจกต์ถ่ายภาพของ Ejatu Shaw ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างหนึ่งของคนผิวสีในการรับมือกับปัญหาบาดแผลในจิตใจที่พวกเขาได้รับจากการใช้ชีวิตร่วมกับสังคมส่วนใหญ่ที่เป็นคนผิวขาว ซึ่งเราสามารถพบเห็นการถูกทำร้ายของคนผิวสีได้บ่อยครั้ง Shaw ลองตั้งทฤษฏีขึ้นมาว่า เมื่อคนผิวสีพบเจอปัญหามากมายจากการเหยียดผิวและความรุนแรง พวกเขาจะปลีกตัวเองออกจากสังคม แทนที่จะขอความช่วยเหลือหรือพูดคุยกับคนใกล้ชิดถึงสิ่งที่พวกเขาเจอมา

Abolished ฉายภาพให้พวกเราเห็นถึงการถูกกีดกันนี้ และพยายามเรียกร้องให้หันมาสนใจถึงปัญหาทางสุขภาพจิตของคนผิวสี ซึ่ง Shaw พยายามบอกว่า พวกเราจะต้องไม่ทอดทิ้งพวกเขา

“ผมหวังว่างานชิ้นนี้จะกระตุ้นให้เราเห็นถึงการเหยียดผิว และผลของมันต่อสภาพจิตใจของคนผิวสี แต่ในขณะเดียวกัน มันก็ยังกระตุ้นให้คนผิวสีลุกขึ้นสู้ ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ปลีกตัวเองออกไปจากสังคม และลุกขึ้นเผชิญหน้ากับปัญหาที่พวกเขาเจออยู่” 

 

 

คุณสามารถติดตามงานของ Ejatu Shaw ได้ที่ @ejatushaw
หรือติดตามผู้ถูกถ่ายได้ที่ @raptum_

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.