Tag: ช่างภาพสารคดี

The Mexican Suitcase การค้นพบฟิล์มภาพสงครามที่สาบสูญไป 70 ปี!

บทความ โดย อาทิตย์ เลิศรักษ์มงคล (Sun)

ปลายปี 2007 กล่องเก่าๆ 3 ลังได้เดินทางจากเม็กซิโกมาถึง ICP หรือ (the International Center of Photography) สถาบันการถ่ายภาพชื่อดังของนิวยอร์ค มันไม่ใช่แค่การเดินทางของลังธรรมดาๆทั่วไป แต่มันเป็นการเดินทางอันยาวนาน ลึกลับ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์การถ่ายภาพครั้งหนึ่งของโลก Continue reading “The Mexican Suitcase การค้นพบฟิล์มภาพสงครามที่สาบสูญไป 70 ปี!”