Tag: ฟิล์มขาวดำ

นิทรรศการภาพฟิล์มขาวดำอินฟราเรด “สามกรุง” โดย สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์

ข่าวโดย อาทิตย์ เลิศรักษ์มงคล (Sun)

ภาพโดย อิศเรศ เฉลิมโสภณ (กบ)

Continue reading “นิทรรศการภาพฟิล์มขาวดำอินฟราเรด “สามกรุง” โดย สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์”

สัมภาษณ์พิเศษ Clifton Barker กับโปรเจคภาพแมวๆ “Sphynx on Film”

จากบทสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ โดย Rammy Narula  

แปล โดย อาทิตย์ เลิศรักษ์มงคล (Sun)

Continue reading “สัมภาษณ์พิเศษ Clifton Barker กับโปรเจคภาพแมวๆ “Sphynx on Film””