Matt Black จิตวิญญาณช่างภาพสารคดี เลือดใหม่แห่ง Magnum Photos

หนึ่งในช่างภาพที่กำลังกลายเป็นช่างภาพ Magnum Photos รุ่นใหม่อย่าง Matt Black ซึ่งนับได้ว่าเขายังคงยึดถือแนวทางงานสารคดีหนักหน่วงแบบดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น

ชายหนุ่มวัย 46 ปี เคยได้รับคัดเลือกจาก TIME ให้เป็น Instagram ช่างภาพแห่งปี 2014 เขาเล่าเรื่องปัญหาการเกษตรในแคลิฟอร์เนีย ไม่ว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบ การขาดแคลนทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ปัญหาผู้อพยพ ฯลฯ ผ่านภาพถ่ายด้วยฟิล์มขาวดำที่ตรงมาตรงไป ดิบแต่งดงาม

 

Matt_Black_14

Matt_Black_01

Matt_Black_09

Matt_Black_11

Matt_Black_06

Matt_Black_05

Matt_Black_13

Matt_Black_04

Matt_Black_02

Matt_Black_03 Matt_Black_16

Matt_Black_15

Matt_Black_12

Matt_Black_10

Matt_Black_08

Matt_Black_07

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.