Manuel Pita ทำอาชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์ฝึกหัด ซึ่งเขากำลังศึกษาเกี่ยวกับกลไกสมองอัจฉริยะ หรือ A.I. เมื่อปี 2012 เขาหันมาศึกษางานศิลปะภาพถ่ายด้วยตัวเอง มีความชอบด้านวิจิตรศิลป์ เขาเริ่มถ่ายภาพแล้วแชร์บนโซเชี่ยลต่างๆ ส่วนใหญ่เขามีความสนใจในเรื่องราวที่อยู่คนละขั้วกัน เช่น ธรรมชาติกับเทคโนโลยี

ภาพชุด Lonely Houses in Portugal เป็นผลงานอีกชุดหนึ่งของ Manuel Pita ที่ทำให้คนรู้จักเขา เป็นการเชื่อมโยงระหว่าง “บ้าน” และ “ความอ้างว้าง” ระหว่าง “มนุษย์” และ “ธรรมชาติ”

 

ติดตามผลงานได้ที่ sejkko.com