Tag: #transparent #city #michael #wolf

Transparent City มองผ่านเมืองโปร่งใสกับ Michael Wolf

ฉันเงยหน้าขึ้นมาจากจอคอมพิวเตอร์ พักสายตาจากการทำงานด้วยการมองออกไปนอกหน้าต่าง รถไฟฟ้าวิ่งผ่านหน้าฉันไป ฉากเบื้องหลังเป็นกรุงเทพยามพระอาทิตย์ใกล้จะตก ตึกต่างๆขึ้นเป็นทิวแถวเทียบเคียงกับท้องฟ้า แสงแดดย้อมกระจกสีฟ้าใสให้กลายเป็นสีส้มแดงชั่วคราว

Continue reading “Transparent City มองผ่านเมืองโปร่งใสกับ Michael Wolf”